UW HUIS VEILIGER, MAKKELIJK EN BETAALBAAR!

Een veilig thuis willen we allemaal. Maar hoe veilig is ons huis? Hebben we voldoende detectie middelen zoals rookmelders en koolmonoxidemelders in huis om in een vroeg stadium een beginnende brand of het ontstaan van koolmonoxide te kunnen constateren? En zijn de benodigde blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand te kunnen blussen?

Is er een verbandtrommel aanwezig om in geval van verwondingen de eerste hulp te kunnen verlenen en weet iedereen deze verbandtrommel te vinden?

Safer Home levert al deze producten aan maar installeert deze ook ter plekke voor u.